آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د افغانستان امیر المؤمنین

د افغانستان امیر المؤمنین د طالبانو په وخت کې ملا محمد عمر وټاکل سو، او هغه د افغانستان اول اميرالمؤمنين وو.