د آلمان د سوسیالیستي اتحاد ګوند

د المان سوسیالیستي اتحاد ګوند (الماني: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) د دالمان دیموکراتیک جمهوریت (ختیځ آلمان) له ټولو لوی حزب و. دا ګوند لکه د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند په شان یو مارکسیستي گوند و.

تاریخسمول

د آلمان د سوسیالیستي اتحاد گوند (SED) د ۱۹۴۶ په کال په برلین کښی جوړ شو.