خولم ولسوالۍ (سمنګان)

خلم (خولم) د سمنګان ولایت اړوند یوه ولسوالۍ ده پدی نوم د بلخ ولایت اړوند ولسوالۍ هم موجوده د.