جي اس ام ( په انگريزي: Global System for Mobile Communications, آر Groupe Spécial Mobile)چې مانا يې ده د گرځنده اړيکتياوو لپاره نړيوال غونډال، چې دا د گرځنده ټېليفونو لپاره یو نړيوال ستندرد دی چې د نړۍ د گرځنده ټيليفونو د بازار ۸۰ سلنه برخه جوړوي او د نړۍ په ۲۱۲ هيوادونو کې کابو ۳ ميليارده وکړي له دې ستندرد څخه گټه اخلي.

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ Reference URL: https://books.google.de/books?id=ffVHAAAAQBAJ&pg=PA5.
جي اس ام
نښان
عامه معلومات
عمومي معلومات
کارول
نور اړين مالومات
د پيل موده
۱۹۹۰[۱]
۱۹۹۲[۱] ددې ځانګړني سمول پر ویکي‌ډېټا
د جي اس ام نښان، چې د گرځند ټيليفونو د پرتليزې ښودنې او توکو لپاره کارول کيږي