جولبون سیمه له د کوریا په ټاپوزمه کې په تاریخي کوریا کې د یوې سیمې نوم وو, چې په کې پنځه لویې قبیلې موجودوې ګیرو بیرو هوانا ګوانا او یوانا به میلاد نه ۳۷ کاله مخکی د ګوګوریو بنسټ ایښودونی جومونګ ګیرو د ګوګوریو پلازمینه وټاکله.