تیېل (تیل) (نفت/نفتي توکي) یاهم خام تیل) یو ډول مایخ خاورین شینچکي تور او نور څوډوله رنګونه درلودونکي دي, چې د نړیوال اقتصاد لویه برخه جوړوي. نفت په لومړیو کې په خام ډول له سمندر او غیرې سمندریزو سیمو راویستل کیږي له چاڼ وروسته د سوخت لپاره نړیوالو بازارونو ته وړاندی کیږي. اوسمال عربستان ونزویلا ایران قطر روسیه د شمالي افریقا او منځنی ختیځ هیوادونه د یادو خامو موادو ډیرې ځمکنې زیرمې لري.

پومپجک د پمپ په واسطه د خامو نفتو راویستل لوببوک, تکزاس.

تاریخسمول

 
د تیلو چاڼ ځای په اوکیما, اوکلاهوما, 1922.

اوسمهالسمول

سیمېسمول