تیریزایئ ولسوالۍ

تیریزایئ د خوست ولایت اړوند یوه ولسوالۍ ده چې 600’39 وګړې لري.