تیریزایئ ولسوالۍ

تیریزایئ د خوست ولایت اړوند یوه ولسوالۍ ده چې 600’39 وګړې لري.

د ځانګړي الې پارامیټر نسو تر لاسه .