تيد (Teide) د يو اورشيندي غره نوم دی چې په کناري ټاپوانو کې موقعيت لري. دا غر د سمندر له هوارې ۳۷۱۸ متره لوړوالی لري، دا غر د سپانيا تر ټولو لوړه سيمه ده.

تید