تور سمندر

تور سمندر
280px|تور سمندر
مساحت ۴۳۶٬۴۰۰
ساحلی برخي کیلومتر
منځنۍ سطحه ۲٬۲۱۲ متر
ساحلی هیوادونه 24 px روسیه
24 px ترکیه
24 px رومانیا
24 px بلغاریا
24 px اوکراین
24 px ګرجستان