تسوانایا (تسوانایي وګړي) یو افریقایي قوم دی چې د بوتسوانا هیواد ۸۰ سلنه نفوس جوړوي.