بېنډۍ (په انگرېزي: Okra) يو ډول سابه باب دي چې د خوړو په توگه کارېږي.

بېنډۍ