باد ماهی (بادي کب/باد کب) په انګلیسي Puffer Fish) د ماهیانو د Tetraodontidae) له کورنۍ څخه دی چې په نړیواله توګه په سمندرونو کې موندل کیږي. یادو ماهیانو نوم دوې د ډولونو څخه اخیستل شوی دی، چې ترډیره ځان پړسوي.

بادي کب د باد وښلو انځور.

تصویرونهسمول

 
Arothron hispidus at Big Island of Hawaii
 
Fisherman handpicks a puffer from his day's catch to prevent poisoning. Tarkwa bay, Lagos