ايوين زندان (پاړسي: زندان اوین) يو زندان دی چې د ايران په ايوين سيمه کې موقعیت لري، دا سيمه د تهران همسایه ده. دا په دې وجه ډير مهم دی چي يو لوی شمير مهم خلګ پکښې بنديان سوي، او يا هم په دار (ايدام) سوي دي.

ايوين د توقيف سرای
EvinHouseofDetention.jpg
ځای ايوين
حالت عملیاتي
وړتیا est. ١۵،۰۰۰
پرانیستنه ۱۹۷۲
سمبالول د ایران قضایی سیستم
وارډن علي چهارمحلي
ښار تهران
هيواد ايران
د پام وړ بندیان
عبدالمالک ریگی

سرچینېسمول