اټک ولسوالۍ د پاکستان د پنجاب ولايت یوه ولسوالۍ ده. په دغې ولسوالۍ کې د مېشتو خلکو شمېر په ۱۹۹۸ کال کې ۱،۲۷۴،۹۳۵ وو.

د اټک ولسوالۍ


سرچينې