د يو اقليت دی چې په هوککيدو ، ياماتو [انگرېزي: جاپان] کې اوسيږي. د چارولکو مخې ۲۵ زره اينو په ياماتو کې دي، خو د نورو مخې لگبگ ۲۰۰ زره تنه اينو اقليت سره تړاو لري.[۱]

اينو خلک

ژبهسمول

اينو ژببه په مړه کېدو ده ځکه د دې وياندان د سلو نه کم دي[۲]

مذهبسمول

اينوگان په "کموي" کې گروہ لري. د دوی مخې په چاپېريال کې هر څه يو "کاموي" يا سا لري.

سرچينېسمول

  1. Poisson, B. 2002, The Ainu of Japan, Lerner Publications, Minneapolis, p.5
  2. Hohmann, S. 2008, "The Ainu's modern struggle" in World Watch, Vol 21., No. 6, pp. 20–24.

وېشنيزې: وگړپوهنه