انځورۍ

انځورۍ (په انگريزي: Camera) د انځورونو ريکارډ او خوندي کولو وزله ده.

بېلابېل انځورۍ