انټيبايوټيک يوه داسې ماده يا مرکب (کيميايي درمليز اجنټ) دی چې د باکټريا د ودې او برار مخنيوی کوي. انټيبايوټيکونه په ضد مکروبي مرکبونو په ډلې پورې تړاؤ لري او دا درمليز توکي د هغو انتانيتونو په درملنه کې کارېږي چې د مکروبونو په سبب راپارېدلي وي، په دغو کې مرخېړي او پروټوزوا هم شامل دي.

د انټيبايوټيکو په وړاندې د سټافيلوکوکس آورېوس د ضديت د موندنې لپاره د کيربي باؤر انټيبايوټيکي آزمېښت. انټيبايوټيک د انټيبيوټيک لرونکي ډسک نه خورېږي او په دې ډول د سټافيلوکوکس آوريوس د ودې مخنيوی سره د همدغه ميکروب په وړاندې د مخنيوي يوه فضا جوړوي.

د "انټيبايوټيک" ويی د لرغونې يوناني ژبې نه راوتلی (ἀντί – انټي، د "بډ، يا ضد" او βίος – بايوس، د "ژوند" مانا لري) همدا وييکه د سېلمان واکسمن لخوا په ۱۹۴۲ ز. کال کې جوړه شوې او دا د هغو شيانو څرگندويي کوي چې د مايکرواورگانيزمونه يې جوړوي او د يو ډول انټاگونيسټيک خاصيتونو په لرلو سره د نورو مايکرواورگانيزمونو د ودې او برار مخنيوی کوي. په دغه پېژند يا تعريف کې هغه طبيعي توکي نه راځي کوم چې مايکرواورگانيزمونه وژني، لکه د معدې اسيد او هايډروجن پراکسايډ (دا دواړه هم مايکرواورگانيزمونه وژني، خو دا دواړه بيا د نورو مايکرواورگانيزمونو څخه نه جوړېږي)، او په دې کې ساينتېټيک مرکبات لکه سلفونامايډونه (چې ضد مکروبي درملي توکي دي) هم نه دی شامل. گڼ شمېر انټيبايوټيکونه نسبي واړه ماليکيولونه دي چې ماليکيولي وزن يې له ۲۰۰۰ ډالټون نه لږ دی.

د طبي کيميا د پرمختگ سره اوس گڼ شمېر انټيبايوټيکونه د اصلي مرکباتو نه چې په طبيعي توگه موندل کېږي، لاس ته راځي، د بيټالکټمېز (چې په دې کې پېنسلينونه چې د مرخېړيو د پېنېسېليوم د جنس نه په لاس راځي، د سېفالوسپورينونو او کارباپېنيمونو هم شامل دي) په برخه کې هم دا کيسه ده. ځينې انټيبايوټيکونه تر اوسه پورې د ژونديو اورگانيزمونو نه لاس ته راځي، لکه امينوگلايکوسايډونه، د دې برسېره، ډېر نور بيا د بوبو ساينتېټيکي کړنو په مرسته جوړېږي لکه کوينولونونه.