آیورویدا (په سانسگریت:आयुर्वेद; Āyurveda) د دودیزې درملگرۍ یو غونډال دی چې د هند له هیواد سره تړاو لري