آمونبرگ د المان هېواد له مشهورو ښارونو څخه گڼل کېږي چې ددې هېواد په ... کې موقعیت لري.

پېښلیک سمول

اقتصاد سمول

سیاست سمول

تړلې لیکنې سمول

  1. برلېن
  2. بوخوم
  3. بون

سرچینې سمول