د آبوویان ښار د ارمنستان هېواد د ښارونو څخه یو مشهور ښار دی چې ددې هېواد په ... کې موقیعیت لري.

نومسمول

تاریخسمول

نور موضوعاتسمول

کينډۍ:د ارمنستان ښارونه او ښارگوټي