بسم الله الرحمان الرحیم .... قران دانسانانو دهدایت لپاره بهترین کتاب دی ..