د "سورت" د بڼو تر مېنځ توپير

۱۱۵ ټکی لري شوه ،  ۱۲ کاله مخکې
په قرآن کې ټولټال ۱۱۴ سورتونه دي چې نومونه يې په لاندې توګه دي:
 
# [[سورة الفاتحة|الفاتحة]] (پيلامه), ۷ آيتونه, [[مکي سورت]]
# [[سورة البقرة|البقرة]] ([[Golden calf|غوا]]), ۲۸۶ آيتونه, [[مدني سورت]]
# [[سورة آل عمران|آل عمران]] (د [[عمران (د موسی عليه السلام پلار)]] کورنۍ), ۲۰۰ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة النساء|النساء]] (ښځه), ۱۷۶ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة المائدة|المائدة]] (The Table), ۱۲۰ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة الأنعام|الأنعام]] (The Cattle), ۱۶۵ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الأعراف|الأعراف]] (The Heights), ۲۰۶ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الأنفال|الأنفال]] (The Spoils of War), ۷۵ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة التوبة|التوبة]] (The Repentance), ۱۲۹ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة يونس|يونس]] ([[Jonah]]), ۱۰۹ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة هود|هود]] ([[Hud (prophet)|Hud]]), ۱۲۳ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة يوسف|يوسف]] ([[يوسف عليه السلام]]), ۱۱۱ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الرعد|الرعد]] (تندر), ۴۳ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة إبراهيم|إبراهيم]] ([[ابراهيم عليه السلام]]), ۵۲ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الحاجر|الحاجر]] ( The Stoneland, The Rock City), ۹۹ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة النحل|النحل]] (The Bee), ۱۲۸ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الإسراء|الإسراء]] ([[Isra]], The Night Journey, The [[Children of Israel]]), ۱۱۱ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الكهف|الكهف]]83 ayat to 97 ayat, مکي سورت
# [[سورة مريم|مريم]] ([[بي بي مريم رضي الله عنه]]), ۹۸ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة طه|طه]] (Ta-Ha), ۱۳۵ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الأنبياء|الأنبياء]] (پيغمبران), ۱۱۲ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة الحج|الحج]] ([[حج]]), ۷۸ آيتونه, مدني سورت
# [[سورة المؤمنون|المؤمنون]] (The Believers), ۱۱۸ آيتونه, مکي سورت
# [[سورة النور|النور]] (The Light), 64 ayat
# [[سورة الفرقان|الفرقان]] (The Criterion, The Standard), 77 ayat
# [[سورة الشعراء|الشعراء]] (The Poets), 227 ayat
# [[سورة النمل|النمل]] (The Ant, The Ants), 93 ayat
# [[سورة القصص|القصص]] (The Stories), 88 ayat
# [[سورة العنکبوت|العنکبوت]] (The Spider), 69 ayat
# [[سورة الروم|الروم]] (The Romans, The [[Byzantine Empire|Byzantine]]s), 60 ayat
# [[سورة لقمان |لقمان]] ([[Luqman]]), 34 ayat
# [[سورة السجدة|السجدة]] (The Prostration, Worship, Adoration), 30 ayat
# [[سورة الاحزاب|الاحزاب]] (The Clans, The Coalition, The Combined Forces), 73 ayat
# [[سورة سبأ|سبأ]] (Saba, [[Sheba]]), 54 ayat
# [[سورة فاطر|فاطر]] (The Angels, Orignator), 45 ayat
# [[سورة يس|يس]] (Ya-seen), 83 ayat
# [[سورة الصافات|الصافات]] (Those Who Set The Ranks,drawn Up In Ranks), 182 ayat
# [[سورة ص|ص]] (The Letter [[Tsade|Sad]]), 88 ayat
# [[سورة الزمر|الزمر]] (The Troops, Throngs), 75 ayat
# [[سورة غافر|غافر]] (The Forgiver), 85 ayat
# [[سورة فصلت|فصلت]] (Explained In Detail), 54 ayat
# [[سورة الشورى|الشورى]] (Council, Consultation), 53 ayat
# [[سورة الزخرف|الزخرف]] (Ornaments Of Gold, Luxury), 89 ayat
# [[سورة الدخان|الدخان]] (Smoke), 59 ayat
# [[سورة الجاثية|الجاثية]] (Crouching), 37 ayat
# [[سورة الأحقاف|الأحقاف]] (The Wind-curved Sandhills, The Dunes), 35 ayat
# [[سورة محمد|محمد]] ([[Muhammad]]), 38 ayat
# [[سورة الفتح|الفتح]] (Victory, Conquest), 29 ayat
# [[سورة الحجرات|الحجرات]] (The Private Apartments, The Inner Apartments), 18 ayat
# [[سورة ق|ق]] (The Letter [[Qaf]]), 45 ayat
# [[سورة الذاريات|الذاريات]] (The Winnowing Winds), 60 ayat
# [[سورة الطور|الطور]] (The Mount), 49 ayat
# [[سورة النجم|النجم]] (The Star), 62 ayat
# [[سورة القمر|القمر]] (The Moon), 55 ayat
# [[سورة الرحمن|الرحمن]] (The Beneficent, The Mercy Giving), 78 ayat
# [[سورة الواقعة|الواقعة]] (The Event, The Inevitable), 96 ayat
# [[سورة الحديد|الحديد]] (The Iron), 29 ayat
# [[سورة المجادلة|المجادلة]] (She That Disputeth, The Pleading Woman), 22 ayat
# [[سورة الحشر|الحشر]] (Exile, Banishment), 24 ayat
# [[سورة الممتحنة|الممتحنة]] (She That Is To Be Examined, Examining Her), 13 ayat
# [[سورة الصف|الصف]] (The Ranks, Battle Array), 14 ayat
# [[سورة الجمعة|الجمعة]] (The Congregation, Friday), 11 ayat
# [[سورة المنافقون|المنافقون]] (The Hypocrites), 11 ayat
# [[سورة التغابن|التغابن]] (Mutual Disillusion, Haggling), 18 ayat
# [[سورة الطلاق|الطلاق]] (Divorce), 12 ayat
# [[سورة التحريم|التحريم]] (Banning, Prohibition), 12 ayat
# [[سورة الملک|الملک]] (The Sovereignty, Control), 30 ayat
# [[سورة القلم|القلم]] (The Pen), 52 ayat
# [[سورة الحاقة|الحاقة]] (The Reality), 52 ayat
# [[سورة المعارج|المعارج]] (The Ascending Stairways), 44 ayat
# [[سورة نوح|نوح]] ([[نوح]]), 28 ayat
# [[سورة الجن|الجن]] (The [[Genie|Jinn]]), 28 ayat
# [[سورة المزمل|المزمل]] (The Enshrouded One, Bundled Up), 20 ayat
# [[سورة المدثر|المدثر]] (The Cloaked One, The Man Wearing A Cloak), 56 ayat
# [[سورة القيامة|القيامة]] (The Rising Of The Dead, Resurrection), 40 ayat
# [[سورة الإنسان|الإنسان]] (Human), 31 ayat
# [[سورة المرسلات|المرسلات]] (The Emissaries, Winds Sent Forth), 50 ayat
# [[سورة النبأ|النبأ]] (The Tidings, The Announcement), 40 ayat
# [[سورة النازعات|النازعات]] (Those Who Drag Forth, Soul-snatchers), 46 ayat
# [[سورة الفاتحة|عبس]] (He Frowned), 42 ayat
# [[سورة الفاتحة|التكوير]] (The Overthrowing), 29 ayat
# [[سورة الفاتحة|الانفطار]] (The Cleaving, Bursting Apart), 19 ayat
# [[سورة الفاتحة|المطففين]] (Defrauding, The Cheats, Cheating), 36 ayat
# [[سورة الفاتحة|الانشقاق]] (The Sundering, Splitting Open), 25 ayat
# [[سورة الفاتحة|البروج]] (The Mansions Of The Stars, Constellations), 22 ayat
# [[سورة الفاتحة|الطارق]] (The Morning Star, The Nightcomer), 17 ayat
# [[سورة الفاتحة|الأعلى]] (The Most High, Glory To Your Lord In The Highest), 19 ayat
# [[سورة الفاتحة|الغاشية]] (The Overwhelming, The Pall), 26 ayat
# [[سورة الفاتحة|الفجر]] (The Dawn, Daybreak), 30 ayat
# [[سورة الفاتحة|البلد]] (The City, This Countryside), 20 ayat
# [[سورة الفاتحة|الشمس]] (The Sun), 15 ayat
# [[سورة الفاتحة|الليل]] (The Night), 21 ayat
# [[سورة الفاتحة|الضحى]] (The Morning Hours, Morning Bright), 11 ayat
# [[سورة الفاتحة|الشرح]] (Solace, Consolation, Relief), 8 ayat
# [[سورة الفاتحة|التين]] (The Fig, The Figtree), 8 ayat
# [[سورة الفاتحة|العلق]] (The Clot, Recite), 19 ayat
# [[سورة الفاتحة|القدر]] (Power, Fate), 5 ayat
# [[سورة الفاتحة|البينة]] (The Clear Proof, Evidence), 8 ayat
# [[سورة الفاتحة|الزلزلة]] (The Earthquake), 8 ayat
# [[سورة الفاتحة|العاديات]] (The Courser, The Chargers), 11 ayat
# [[سورة الفاتحة|القارعة]] (The Calamity, The Stunning Blow, The Disaster), 11 ayat
# [[سورة الفاتحة|التکاثر]] (Rivalry In World Increase, Competition), 8 ayat
# [[سورة الفاتحة|العصر]] (The Declining Day, Eventide, The Epoch), 3 ayat
# [[سورة الفاتحة|الهمزة]] (The Traducer, The Gossipmonger), 9 ayat
# [[سورة الفاتحة|الفيل]] (The Elephant), 5 ayat
# [[سورة الفاتحة|قريش]] ([[قريش]]), 4 ayat
# [[سورة الفاتحة|الماعون]] (Small Kindnesses, Almsgiving, Have You Seen), 7 ayat
# [[سورة الفاتحة|الکوثر]] (Abundance, Plenty), 3 ayat
# [[سورة الكافرون|الكافرون]] (The Disbelievers, The [[Kafir]]s), 6 ayat
# [[سورة النصر|النصر]] (Succour, Divine Support, Victory), 3 ayat
# [[سورة المسد|المسد]] (The Palm Fibre), 5 ayat
# [[سورة الإخلاص|الإخلاص]] (Sincerity), 4 ayat
# [[سورة الفلق|الفلق]] (The Daybreak, Dawn), 5 ayat
# [[سورة الناس|الناس]] (Mankind), 6 ayat''
 
 
==دا هم وګورۍ==