د "نصر الله سوبمن منگل" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
No edit summary
No edit summary
ليکوال نصرالله سوبمن منگل تر اوږدې ناروغۍ وروسته، د ۱۳۹۹ کال د وري مياشتې پر ۷ نېټه د پېنځنۍ (پنجشنبې) پر گهيځ له دې خاورينې نړۍ سره مخه ښه وکړه او د کابل په شهدای صالحيونو مړستون کې خاورو ته وسپارل شو. اروا يې ښاده او [[جنت]] يې ځای شه.
 
==چاپ شوي نښيرونه يې==
د استاد سوبمن علمي آثار
 
۱- جغرافيای شرق دور و جنوب شرق آسيا.
۲- درانی احمدشاه، مولف ډاکټر ګنډاسنګ، ژباړه له انګريزي څخه.
 
۳- لرغونی افغانستان، د هند له لرغوني جغرافيې څخه په پښتو ژباړه.
۴۲- ددرانی کابلاحمد سلطنتشاه، بيان،ليکوال لومړی[[ډاکټر ټوک،گنډاسنگ]]، له انګريزيانگريزي څخه ژباړه.
 
۵- نطق های اعليحضرت امان الله خان غازي، قسمت اول، تهيه و تدوين.
۳- لرغونی افغانستان، د [[هند]] له لرغونيلرغونې جغرافيې څخه په پښتو ژباړه.
۶- نطق های اعليحضرت امان الله خان غازي، قسمت دوم، تهيه و تدوين.
 
۷- د سوات په پښتنو کې سياسي مشرتوب، د فريدريک بارت تاليف، له انګريزي څخه ژباړه.
۸۴- بيړنۍد لويهکابل جرګه،سلطنت بيان، لومړی ټوک، له دريانگريزي څخه پښتو ژباړه.
 
۹- بيړنۍ لويې جرګې ته يوه لنډه کتنه، له دري څخه پښتو ژباړه.
۵- نطق های اعليحضرت [[امان الله خان]] غازي، قسمت اول، تهيه و تدوين.
۱۰- پښتانه په هند کې، تاليف، لاهور.
 
۶- نطق های اعليحضرت امان الله خان غازي، قسمت دوم، تهيه و تدوين.
۷- د [[سوات]] په پښتنو کې سياسي مشرتوب، د فريدريک بارت تاليف، له انګريزيانگريزي څخه ژباړه.
 
۸- بيړنۍ لويه جرگه، له دري څخه پښتو ته ژباړه.
۹- بيړنۍ لويې جرګې ته يوه لنډه کتنه، له دري څخه پښتو ته ژباړه.
 
۱۰- پښتانه په هند کې، تاليف، لاهور.
 
۱۱- زندګي نامه و جزئيات حضرت سيد بهايي جان.
۱۲- افغانستان د څلور لارې پر سر، له انګريزي څخه ژباړه.