د "نصر الله سوبمن منگل" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
No edit summary
No edit summary
څېړنپوه نصرالله سوبمن منگل پر ۱۳۲۸ ل ل کال د هغه وخت سمت جنوبي يانې پکتيا د لژې درې د سيدگي کلي په يوه کورنۍ کې زېږېدلی وو. د هغه خدای بښلی پلار الحاج تازه گل د سروزير شامحمود خان د گارډ يو افسر وو او د هغه په برکت او پاملرنه يې خپلې زده کړې تر ليسانس پورې په کابل کې ترسره کړې. تر فراغت وروسته پر ۱۳۴۹ ل ل کال د [[کابل پوهنتون]] د مرکزي کتابتون د ريفرنس د مدير په توگه وگومارل شو. پر ۱۳۵۰ ل ل کال د کادر لپاره په ازاده سيالۍ کې په دويمه پوړۍ بريالی او د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافيې د څانگې د ښووند (استاد) په توگه ومنل شو.
نصرالله سوبمن منگل پر ۱۳۵۶ ل ل کال له کابل پوهنتونه د پوهنيزې پوړۍ (علمي رتبې) په ساتنې سره د پښتو څېړنو نړيوال مرکز ته تبديل شو. دا مرکز پر ۱۳۵۷ ل ل کال د افغانستان په علومو اکاډمي کې ويله (مدغم) شو. په دغه مرکز کې د پوځي خدمت د احتياط دورې (۱۳۶۵-۱۳۶۶ ل ل) په تفريق سره نږدې شل کاله د تاليف او ترجمې د څانگې د امر په توگه دنده ترسره کړه. پر ۱۳۸۲ ل ل کال د علومو اکاډمۍ د بشري علومو د مرستيال په توگه وگومارل شو. پهپر ۱۳۸۳کې۱۳۸۳ ل ل کال يې د يوکاليو لپارهکال په موده د ملګروملگرو ملتونو د يوناما په څانګهڅانگه کې دنده پر مخ یوړهیووړه او بيا پهپر ۱۳۸۴کال۱۳۸۴ کېل ل کال علومو اکاډمۍ ته راستون او د يوې لنډې مودې لپاره د ټولنيزو علومو د مرکز د رئيسسروال په توګهتوگه ووگومارل ګومارلشو. شو،تر وردې پسېوروسته پهپر همدېهمدغه کال کې د علومو اکاډمۍ د بشري علومو د معاونمرستيال په حيثتوگه وټاکلوگومارل شو.
 
په ۱۳۹۲ کال کې دويم ځل لپاره بيا د پښتو څېړنو بين المللي مرکز د تاليف او ترجمې د څانګې د آمر په توګه انتصاب او د ۱۳۹۶کال پورې په همدې سمت کې پاتې شو او د همدې کال په غبرګولي مياشت کې د نورو مشرانو اساتيدو په شان د متقاعدينو په لړ کې راغلو.
څېړنپوه استاد نصرالله سوبمن منګل له اوږدې ناروغۍ ورسته، د ۱۳۹۹ کال د حمل مياشتې په اوومه نېټه د پنجشنبې په سهار دې خاورينې نړۍ سره مخه ښه وکړه او د کابل په شهدای صالحيونو هديره کې خاورو ته وسپارل شو، روح يې ښاد جنت يې ځای.