آرنۍ غورنۍ پرانيستل

بدلونونه

لومړی مخ

۴۴ بايټونه ورگډ شول، -۱۱ m
و
ه
{{لومړی مخ مرستندویه ټولنه}}
{{3}}
</div>
</div>