د "وېشنيزه:پاکستان کې ښوونځي د اداري وېش له مخې" د بڼو تر مېنځ توپير

دا وېشنيزه د ساز وزلې په مرسته جوړه شوه
(دا وېشنيزه د ساز وزلې په مرسته جوړه شوه)
(بې توپيره)