د "د پښتو ژبي د سندرغاړو نوملړ" د بڼو تر مېنځ توپير

د سمون لنډيز پرته
#[[انعام]]
#[[انور خيال]]
#[[بخت زمينزمينه]]
#[[بختيار خټك]]
#[[بريالي صمدي]]بھبھ# بھرامجان[[بهرام جان]]