د "کارن:Obaid Raza/vector.css" د بڼو تر مېنځ توپير

د "←‏Default font: html, body, textarea, .mw-body-content, #wpTextbox1 { font-family: "Jameel Noori Nastaleeq"; font-size: 105%; -webkit-font-feature-settings..." تورو مخ جوړ شو
(د "←‏Default font: html, body, textarea, .mw-body-content, #wpTextbox1 { font-family: "Jameel Noori Nastaleeq"; font-size: 105%; -webkit-font-feature-settings..." تورو مخ جوړ شو)
(بې توپيره)