د "انتوان دي سينت اکسيوپيري" د بڼو تر مېنځ توپير

د "بټنوک|انتوان دي سينت اکسيوپيري '''انتوان دي سينت اکسيوپيري''' يو فران..." تورو مخ جوړ شو
(د "بټنوک|انتوان دي سينت اکسيوپيري '''انتوان دي سينت اکسيوپيري''' يو فران..." تورو مخ جوړ شو)
(بې توپيره)