د مخ پېښليک

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۹

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۶ جولای ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۲۸ اپرېل ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱۷ اپرېل ۲۰۱۹

۳۰ مارچ ۲۰۱۸

۵ جون ۲۰۱۶

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۴ اپرېل ۲۰۱۵

۲۰ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۳ مارچ ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۸ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۹ اگسټ ۲۰۱۲

۱۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۷ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جولای ۲۰۱۲

۹ جولای ۲۰۱۲

۱ جون ۲۰۱۲

۱۳ مې ۲۰۱۲

۱۲ مې ۲۰۱۲

زاړه ۵۰