د مخ پېښليک

۳ اگسټ ۲۰۲۲

۲۱ جولای ۲۰۲۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۲۱

۲۳ سپټمبر ۲۰۲۱

۱۸ سپټمبر ۲۰۲۱

۱۸ مې ۲۰۲۱

۲۸ اپرېل ۲۰۲۱

۱۵ اپرېل ۲۰۲۱

۱۴ اپرېل ۲۰۲۱