د مخ پېښليک

۲۱ فبروري ۲۰۱۵

۱۸ نومبر ۲۰۱۳

۱ اگسټ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۶ فبروري ۲۰۱۳

۳۱ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۳ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ جولای ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۲

۱۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۲۲ ډيسمبر ۲۰۱۱

۵ ډيسمبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۲۸ اگسټ ۲۰۱۱

۲۶ نومبر ۲۰۱۰

۳۱ مې ۲۰۱۰

۱۳ مې ۲۰۱۰

۷ مې ۲۰۱۰

۲۰ اپرېل ۲۰۱۰

۲۵ اپرېل ۲۰۰۸

۱۶ اپرېل ۲۰۰۸

۱۲ اپرېل ۲۰۰۸

۱۰ مې ۲۰۰۶

زاړه ۵۰