د مخ پېښليک

۸ نومبر ۲۰۱۹

۱۰ اپرېل ۲۰۱۹

۱۷ نومبر ۲۰۱۸

۱۹ جولای ۲۰۱۸

۶ جون ۲۰۱۸

۲۶ مې ۲۰۱۸

۲۷ اپرېل ۲۰۱۸

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۷

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۷

۲۵ جولای ۲۰۱۷

۲۱ جون ۲۰۱۷

۶ جون ۲۰۱۷

۲۵ مې ۲۰۱۷

۱۹ اپرېل ۲۰۱۷

۸ مارچ ۲۰۱۷

۵ مارچ ۲۰۱۷

۲۳ فبروري ۲۰۱۷

۲۱ فبروري ۲۰۱۷

۱۵ فبروري ۲۰۱۶

۱۹ جنوري ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳۰ نومبر ۲۰۱۳

۱۵ اگسټ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۱۴ جون ۲۰۱۲

۲۸ مې ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

۲۶ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۱۴ جنوري ۲۰۱۲

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۲۵ جولای ۲۰۱۱

۱۵ جولای ۲۰۱۱

۱۷ جون ۲۰۱۱

زاړه ۵۰