آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۸

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۹ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۷ جولای ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۷ مې ۲۰۱۲

۵ مې ۲۰۱۲