د مخ پېښليک

۸ مې ۲۰۱۹

۲۷ جنوري ۲۰۱۹

۷ جولای ۲۰۱۸

۴ جولای ۲۰۱۸

۳ جولای ۲۰۱۸

۱ جولای ۲۰۱۸

۳۰ جون ۲۰۱۸