د مخ پېښليک

۱۵ جولای ۲۰۲۱

۱۰ مې ۲۰۲۱

۴ فبروري ۲۰۲۱

۳۰ سپټمبر ۲۰۲۰

۳۱ اگسټ ۲۰۲۰

۲۰ جولای ۲۰۲۰

۲۸ اپرېل ۲۰۲۰

۱۲ مې ۲۰۱۸

۵ ډيسمبر ۲۰۱۷

۲۴ نومبر ۲۰۱۷

۴ جولای ۲۰۱۷

۲ جولای ۲۰۱۷

۲۰ مې ۲۰۱۷

۱۶ مې ۲۰۱۷

۳ مې ۲۰۱۷