د مخ پېښليک

۲۹ مارچ ۲۰۲۰

۱ فبروري ۲۰۲۰

۳۱ جنوري ۲۰۲۰

۲۹ جنوري ۲۰۲۰

۸ اگسټ ۲۰۱۹

۷ اگسټ ۲۰۱۹

۲۶ مې ۲۰۱۹

۱۸ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۰ اپرېل ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۱۸ فبروري ۲۰۱۴

۲۳ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۴ مارچ ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ جنوري ۲۰۱۳

۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۸ اگسټ ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۰ مې ۲۰۱۲

۱۸ اپرېل ۲۰۱۲

زاړه ۵۰