آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۴ مې ۲۰۱۹

۱۳ مې ۲۰۱۸

۱ مې ۲۰۱۸

۱۷ فبروري ۲۰۱۸

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۷

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۷

۱۵ اگسټ ۲۰۱۷

۸ جولای ۲۰۱۷

۵ جون ۲۰۱۷

۱۷ مې ۲۰۱۷

۱۳ مې ۲۰۱۷

۲۶ اپرېل ۲۰۱۷

۱۰ اپرېل ۲۰۱۷

۹ اپرېل ۲۰۱۷

۲۳ مارچ ۲۰۱۷

۱۷ مارچ ۲۰۱۷

۶ مارچ ۲۰۱۷