د مخ پېښليک

۸ اپرېل ۲۰۱۹

۷ اپرېل ۲۰۱۹

۸ فبروري ۲۰۱۷

۵ جون ۲۰۱۶

۴ اکتوبر ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۷ مې ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۳ مارچ ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۱۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۲ اگسټ ۲۰۱۱

۱۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲۲ مارچ ۲۰۱۱

۱۸ مارچ ۲۰۱۱

۶ مارچ ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۲ سپټمبر ۲۰۱۰

۸ مې ۲۰۱۰

۳ فبروري ۲۰۱۰

۱۵ نومبر ۲۰۰۹

۳ سپټمبر ۲۰۰۹

۱۸ اگسټ ۲۰۰۹

۳ جولای ۲۰۰۹

۱۲ جون ۲۰۰۹

۲۲ اپرېل ۲۰۰۹

۲۱ اپرېل ۲۰۰۹

۵ اپرېل ۲۰۰۹

۳ فبروري ۲۰۰۹

۲ فبروري ۲۰۰۹

۱۷ جنوري ۲۰۰۹

۲۹ ډيسمبر ۲۰۰۸

۱۱ اکتوبر ۲۰۰۸

۲۴ اگسټ ۲۰۰۸

۲۷ جون ۲۰۰۸

۷ مې ۲۰۰۸

زاړه ۵۰