د مخ پېښليک

۸ مې ۲۰۲۰

۱۱ مې ۲۰۱۹

۷ اپرېل ۲۰۱۹

۲ نومبر ۲۰۱۶

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۸ جولای ۲۰۱۲

۱۸ جون ۲۰۱۲

۱۹ مې ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۸ اپرېل ۲۰۱۲

۲۱ مارچ ۲۰۱۲

۳ مارچ ۲۰۱۲

۱ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۷ فبروري ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۱۵ جنوري ۲۰۱۲

۲۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۲ اگسټ ۲۰۱۱

۱۶ جولای ۲۰۱۱

۹ جولای ۲۰۱۱

۱۳ مې ۲۰۱۱

۲ مې ۲۰۱۱

۱۳ اپرېل ۲۰۱۱

۲۳ مارچ ۲۰۱۱

۱۶ مارچ ۲۰۱۱

۶ مارچ ۲۰۱۱

۲ فبروري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۳ ډيسمبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰