آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۹

۲۲ اگسټ ۲۰۱۸

۲۷ جولای ۲۰۱۸

۲۱ جولای ۲۰۱۸

۲۹ جون ۲۰۱۸

۲ جون ۲۰۱۸

۲۱ مې ۲۰۱۸

۲۳ مارچ ۲۰۱۸

۲۰ مارچ ۲۰۱۸

۱ اپرېل ۲۰۱۷

۱۲ مارچ ۲۰۱۷

۱۸ فبروري ۲۰۱۷

۲۴ جنوري ۲۰۱۷

۲۲ جنوري ۲۰۱۷

۱۳ جنوري ۲۰۱۷

۱۲ جنوري ۲۰۱۷

۸ جنوري ۲۰۱۷

۵ جون ۲۰۱۶

زاړه ۵۰