د مخ پېښليک

۲۰ اپرېل ۲۰۲۲

۲۵ جولای ۲۰۱۹

۱۰ جون ۲۰۱۹

۱ جون ۲۰۱۹

۲۱ نومبر ۲۰۱۸

۲۱ جولای ۲۰۱۸

۵ جون ۲۰۱۶

۱ اپرېل ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۳ نومبر ۲۰۱۵

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۳ مارچ ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۴ جولای ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۱۴ جولای ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۶ جولای ۲۰۱۲

۱۰ جون ۲۰۱۲

۸ جون ۲۰۱۲

۲۶ مې ۲۰۱۲

۴ مې ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

زاړه ۵۰