د مخ پېښليک

۱۵ مې ۲۰۲۱

۱۴ مې ۲۰۲۱

۱۲ فبروري ۲۰۱۷

۱۷ اپرېل ۲۰۱۴

۶ اگسټ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۰ اگسټ ۲۰۱۲

۱۷ جولای ۲۰۱۲

۲۷ مې ۲۰۱۲

۹ اپرېل ۲۰۱۲

۵ اپرېل ۲۰۱۲

۲۵ مارچ ۲۰۱۲

۲۲ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۳ جولای ۲۰۱۱

زاړه ۵۰