د مخ پېښليک

۱۴ جون ۲۰۲۰

۱۹ مارچ ۲۰۲۰

۱۸ مارچ ۲۰۲۰

۱۸ سپټمبر ۲۰۱۹

۲۵ جولای ۲۰۱۹

۲۰ مې ۲۰۱۹

۱۷ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱۷ اپرېل ۲۰۱۹

۳ نومبر ۲۰۱۵

۲۱ ډيسمبر ۲۰۱۴

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲ مارچ ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۱۸ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۳ اگسټ ۲۰۱۲

۱۹ اگسټ ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۲ فبروري ۲۰۱۲

۴ فبروري ۲۰۱۲

۳۱ جنوري ۲۰۱۲

۳۰ جنوري ۲۰۱۲

زاړه ۵۰