د مخ پېښليک

۱۴ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۷ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۹ نومبر ۲۰۱۴

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۳

۱ اکتوبر ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۴ نومبر ۲۰۱۲

۳۱ جولای ۲۰۱۲

۲۶ جولای ۲۰۱۲

۱۷ اپرېل ۲۰۱۲

۳ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ فبروري ۲۰۱۲

۲ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۲ اپرېل ۲۰۱۱

۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۸ ډيسمبر ۲۰۰۹

۱۴ اگسټ ۲۰۰۹

۳۰ جون ۲۰۰۹

۱۵ مارچ ۲۰۰۹

۲ فبروري ۲۰۰۹