د مخ پېښليک

۱۵ جنوري ۲۰۱۶

۷ ډيسمبر ۲۰۱۵

۹ سپټمبر ۲۰۱۵

۱۹ فبروري ۲۰۱۵

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۳ اگسټ ۲۰۱۲

۲۳ جولای ۲۰۱۲

۱۶ جولای ۲۰۱۲

۳۰ مې ۲۰۱۲

۱۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۱ مارچ ۲۰۱۲

۱۰ جنوري ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۵ نومبر ۲۰۱۱

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۵ جون ۲۰۱۱

۲۴ جون ۲۰۱۱

۱۴ جون ۲۰۱۱

۱۳ مارچ ۲۰۱۱

۲۹ نومبر ۲۰۱۰

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۲ سپټمبر ۲۰۱۰

۳ جولای ۲۰۱۰

۷ جون ۲۰۱۰

۳۰ اپرېل ۲۰۱۰

۱۴ مارچ ۲۰۱۰

۱۲ فبروري ۲۰۱۰

۵ فبروري ۲۰۱۰

۲۷ نومبر ۲۰۰۹

۳ نومبر ۲۰۰۹

۲۸ سپټمبر ۲۰۰۹

۱۰ اگسټ ۲۰۰۹

۱۵ اپرېل ۲۰۰۹

۲۲ جنوري ۲۰۰۹

۱۷ جنوري ۲۰۰۹

۱۵ ډيسمبر ۲۰۰۸

۱۲ ډيسمبر ۲۰۰۸

۷ نومبر ۲۰۰۸

۶ اپرېل ۲۰۰۸

۱۸ مارچ ۲۰۰۸

۳ مارچ ۲۰۰۸

۲ سپټمبر ۲۰۰۶

۲۶ اگسټ ۲۰۰۶

زاړه ۵۰