د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۴ جولای ۲۰۱۲

۳ جولای ۲۰۱۲

۲۹ مې ۲۰۱۲

۲۷ اپرېل ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۸ اگسټ ۲۰۱۱

۲۹ مې ۲۰۱۱

۳۰ اپرېل ۲۰۱۱

۲۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۰ اگسټ ۲۰۱۰

۱۱ اگسټ ۲۰۱۰