آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۳۰ اگسټ ۲۰۱۹

۲۸ اگسټ ۲۰۱۹

۲۷ اگسټ ۲۰۱۹

۲۶ اگسټ ۲۰۱۹

۲۴ اگسټ ۲۰۱۹

۲۲ اگسټ ۲۰۱۹

۸ اگسټ ۲۰۱۹

۲۱ مې ۲۰۱۹

۱۸ مې ۲۰۱۹

۲۲ اپرېل ۲۰۱۹

۲۰ اپرېل ۲۰۱۹

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۸

۳ نومبر ۲۰۱۵

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۵

۸ جون ۲۰۱۵

۲ جون ۲۰۱۵

۳ مې ۲۰۱۵

۱۷ اپرېل ۲۰۱۴

۸ مارچ ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۹ نومبر ۲۰۱۲

۲ نومبر ۲۰۱۲

۱ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ جولای ۲۰۱۲

۲۵ جون ۲۰۱۲

زاړه ۵۰