د مخ پېښليک

۱ اگسټ ۲۰۱۵

۲۲ جولای ۲۰۱۵

۱ اکتوبر ۲۰۱۳

۲۳ مې ۲۰۱۳

۲۰ اپرېل ۲۰۱۲

۱۹ اپرېل ۲۰۱۲