د مخ پېښليک

۱ ډيسمبر ۲۰۱۵

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۴ اگسټ ۲۰۱۲

۲۳ مې ۲۰۱۲

۲ مې ۲۰۱۲

۱۲ اپرېل ۲۰۱۲

۱۶ نومبر ۲۰۱۱

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۱

۷ جولای ۲۰۱۱

۲ جولای ۲۰۱۱

۲۸ جون ۲۰۱۱

۲۲ جون ۲۰۱۱

۳۰ مې ۲۰۱۱

۲۱ مې ۲۰۱۱

۱۳ مارچ ۲۰۱۱

۲۲ فبروري ۲۰۱۱

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۰

۶ سپټمبر ۲۰۱۰

۲۶ اگسټ ۲۰۱۰

۲۵ اگسټ ۲۰۱۰

۲۳ اگسټ ۲۰۱۰

۳۰ مې ۲۰۱۰

۷ مې ۲۰۱۰